Saturday, February 10


Kirsi Kunnas, Laukontori, Tampere

Kuva Jarmo Papinniemi

____

Joni Pyysalo
Seppo Puttonen
Matti Mäkelä
Markku Huotari
Hannu Paloviita
Tarja Virolainen
Kirsti Mäkinen
Jaakko Syrjä
Jan Erola
Tommi Perkola
Jermu Koskinen
Timo Salo
Timo Hännikäinen
Ville Hytönen
J. P. Koskinen
Teemu Hirvilammi
Hannu Luntiala
Timo Harakka
Jarkko Tontti
Elina Ahlbäck
Tuomas Timonen
Minna Joenniemi
Seppo Lahtinen
Aini Tolonen
Matti Rinne
Tuula Isoniemi
Timo Ernamo
Vilja-Tuulia Huotarinen
Katja Kallio
Karo Hämäläinen
Minttu Hapuli
Henriikka Tavi
Maria Säntti
Virpi Hämeen-Anttila
Touko Siltala
Tuuli Leppänen
Matti Linnavuori

Henki ja elämä, Finlayson, Tampere

No comments: