Wednesday, October 31

Juha Nykänen, Länsi-Pasila, Helsinki

Tuesday, October 30

Yksityisiä asioita

Monday, October 29

Sirpa, Etelä-Haaga, Helsinki

Sunday, October 28

Pauliina Haasjoki
Ville Hytönen
Mikko Myllylahti
Eino Santanen
Aki Salmela
Jari Järvelä
Hannu Harju
Mikko Varis
Jukka Itkonen
Inga Itkonen

Helsingin kirjamessut


Äiti

Meilahti, Helsinki

Saturday, October 27

Sirpa Kyyrönen
Mikael Brygger
Ville Hytönen
Kalle Niinikangas
Pauliina Haasjoki
Silja Savolainen
Jukka Mallinen
Eeva Turunen

Juttutupa, Helsinki
Tuomas Kilpi
Pauliina Haasjoki
Miia Toivio
Henriikka Tavi
Jarkko Tontti
Hannu Luntiala
Jarmo Papinniemi
Maria Säntti
Matti Rinne
Mikko Varis
Anja Angel
Pentti Kirstilä
Niko Aula
Aini Tolonen
Marja-Liisa Laine
Mikael Brygger
Matti Rönkä
Jani Saxell
Saara
SusuPetal

Helsingin kirjamessut
Kati Neuvonen
Kaisa

Vallilan makasiinit, Helsinki

Friday, October 26

Yksityisiä asioita

Thursday, October 25

Sirpa Kyyrönen
Kati Neuvonen
Henriikka Tavi
Mikael Brygger
Tommi Parkko
Miia Toivio
Sanna Karlström
Saila Susiluoto
Tarja Virolainen
Risto Oikarinen
Aki Salmela
Jarkko S. Tuusvuori
Tarja Roinila
Niklas Herlin
Jan Erola
Marianna Kurtto
Aini Tolonen
Marja-Liisa Laine

Vanha ylioppilastalo, Helsinki
Sirpa Kyyrönen
Sanna Tulonen
Henry Lehtonen
Arto Leivo
Jarkko S. Tuusvuori

Helsingin kirjamessut
Jarmo Papinniemi
Anu Laitila
Pinja Nieminen
Leevi Lehto
Ilkka Taipale
Jari Sedergren
Risto Niemi-Pynttäri
Sergei Zavjalov
Olga Timofeeva
Jukka Mallinen
Anja Snelmann
Jukka Orma
Jarkko Tontti

Helsingin kirjamessut

Wednesday, October 24

Sari, Hair Store, Museokatu, Helsinki

Tuesday, October 23

Olli, K-market, Munkkivuori, Helsinki

Monday, October 22

Yksityisiä asioita

Sunday, October 21

Leevi Lehto, Mannerheimintie, Helsinki

Saturday, October 20

Yksityisiä asioita

Friday, October 19

Suvi
Julia
Kikka
Reijo

Munkkivuori, Helsinki

Outi-Illuusia Parviainen ja Pulmu, Läntinen Brahenkatu, Helsinki

Thursday, October 18

Jukka Viljanen, Länsi-Pasila, Helsinki

Wednesday, October 17

Esa Soppi, Länsi-Pasila, Helsinki

Tuesday, October 16

Yksityisiä asioita

Monday, October 15

Sirpa Kyyrönen, Café Torpanranta, Munkkiniemi, Helsinki


Jukka Virtanen, K-kauppa, Munkkivuori

Sunday, October 14

Lasse
Maikki

Etelä-Haaga, Helsinki


Äiti

Meilahti

Saturday, October 13

Julia
Maya
Roosa
Milan
Ilona
Mimosa

Lauttasaari, Helsinki


Karel Savola, Viiskulma

Friday, October 12


Hannu Väisänen ja Ilona Anhava, Galleria Anhava, Helsinki


Josefin
Laura

Hotelli Marski

Thursday, October 11

Yksityisiä asioita

Wednesday, October 10


Jari Lindholm, Länsi-Pasila, Helsinki

Tuesday, October 9


Vesa Haapala ja Henriikka Tavi, Villa Kivi, Helsinki

Miia Toivio
Sinikka Vuola
Satu Manninen

Kari Levola
Mikko Aarne
Riitta Vaismaa
Anni Viitasaari


Sirpa Kyyrönen, Helsinki-Vantaan lentoasema

Monday, October 8


Matti Rönkä ja KK, Tapanila, Helsinki

Kuva Pertti Messo

Sunday, October 7

Sirpa Kyyrönen, Tin Tin Tango, Helsinki


Äiti, MeilahtiMarkku Envall
Pekka Eronen
Lasse Rantanen
Tuulikki Tapola (os. Schreck)
Päivi Tapola
Vesa Lappalainen

Syysmarkkinat, Suomalainen Yhteiskoulu

Saturday, October 6

Iida Ojanperä
Juuso Janhunen
Jonimatti Joutsijärvi
Kaija Joutsijärvi
Kari Levola
Juhani Tikkanen
Henriikka Tavi
Sirpa Kyyrönen
Elina Isotupa
Jermu Koskinen
Mikko Myllylahti
J. K. Ihalainen
Reetta Niemelä
Henry Lehtonen
Katri Niinikoski
Tommi Parkko
Kari Aronpuro
Liisa Laukkarinen
Elina Koskelin
Seppo Lahtinen
Sanna Tulonen
Tommy Tabermann
Timo Ernamo
Inka Nousiainen
Katariina Vuorinen
Mikael Brygger
Tarja Virolainen
Matti Rinne
Tuula Isoniemi
Otto Sallinen
Tuomo Karhu
Jani Saxell
Mikko Aarne
Joni Pyysalo
Jukka Itkonen
Virpi Hämeen-Anttila
Markku Into
Tapani Kinnunen
Tapio Koivukari
Olli Heikkonen
Timo Lappalainen
Antti Nylén
Katri Wanner
Ville Hytönen
Jarkko Tontti
Esa Hirvonen
Pauliina Haasjoki
Niina Niemi
Tuomas Kilpi
Lauri Otonkoski
Vilja-Tuulia Huotarinen
Jouni Tossavainen
Tomi Kontio
Jussi Wahlgren
Matti Saurama
Hannu Paloviita

Turun kirjamessut

Friday, October 5

Katri Wanner
Vexi Salmi
J. K. Ihalainen

Kaupungintalo, Turku
Pauliina ja Elina Haasjoki, Uusi Apteekki, TurkuSirpa Kyyrönen
Mikael Brygger
Miia Toivio
Henriikka Tavi
Ville-Juhani Sutinen
Ville Hytönen
Mikko Myllylahti
Vilja-Tuulia Huotarinen
Hannu Helin
Lauri Levola
Marianna Kurtto
Pauliina Haasjoki
Elina Haasjoki
Timo Salo
Juha Kulmala
Tapani Kinnunen
Timo Hännikäinen
Riku Korhonen
Juhani Tikkanen
Mikko Aarne
Tarja Virolainen
Elina Siltanen
Reetta Niemelä
Tommi Parkko
Katariina Vuorinen
Outi Mäkinen
Jonimatti Joutsijärvi
Liisa Laukkarinen
Inka Nousiainen
Matti Rinne
Tuula Isoniemi
Otto Sallinen
Einari Aaltonen
Jukka Mallinen

Uusi Apteekki, Turku

Thursday, October 4

Jukka Ukkola (60v)
Tuulikki Ukkola
Tapani Ruokanen
Risto Lindstedt
Hannele Jäämeri
Pekka Lehtinen
Reijo Vahtokari
Pekka Anttila
Viola Westerberg
Pekka Ervasti
Jarkko Vesikansa
Susan Heikkinen
Petri Pöntinen
Silja Lanas Cavada
Riikka Haahti
Jarmo Raivio
Kustaa Hulkko
Katja Saarela
Petri Kaipiainen
Hanne Aho
Jyrki Jantunen
Riitta Kylänpää
Markus Pentikäinen

Pääkonttori, Helsinki

Wednesday, October 3


Heikki Salo, Kujakolli, Pispala, Tampere


Matti Apunen
Matti Posio
Minna Rajala

Aamulehti, Siperia


Petri Pöntinen
Jari Lindholm
Hannu Lindroos
Tuomo Lappalainen
Leena Sharma
Kirsi Kiuru
Katri Merikallio
Tapani Ruokanen
Risto Lindstedt
Hannele Jäämeri
Pekka Lehtinen
Reijo Vahtokari
Pekka Anttila
Viola Westerberg
Pekka Ervasti
Jarkko Vesikansa
Susan Heikkinen
Silja Lanas Cavada
Riikka Haahti
Jarmo Raivio
Kustaa Hulkko
Katja Saarela
Petri Kaipiainen
Hanne Aho
Jyrki Jantunen
Riitta Kylänpää
Markus Pentikäinen

Varalan urheiluopisto, Pyynikki

Tuesday, October 2

Äiti, Meilahti, Helsinki

Monday, October 1

Harri Saukkomaa, Serata, Bulevardi, Helsinki


Outi Mäkinen, Hietalahdenranta


Leena Kalliokoski
Jaana Björklund
Petteri Numminen
Raimo Valkama
Petri Kokkonen

Kynämies, Köydenpunojankatu