Tuesday, June 5

Leevi Lehto
Kirsi Poikolainen
Aki Salmela
Eino Santanen
Antti Arnkil
Anu Laitila
Riikka Pelo
Sanna Karlström
Aini Tolonen
Marja-Liisa Laine
Kristiina Drews
Jarmo Papinniemi

Nuoren Voiman Liitto, Helsinki


Anu Korvenniemi, Länsi-Pasila, Helsinki

No comments: