Tuesday, December 4

Hannu Väisänen
Outi Heiskanen
Matti Saurama
Margit Arvonen
Jarmo Papinniemi
Ella
Kirsti Mäkinen
Martti Anhava
Ilona Anhava
Touko Siltala
Katri Wanner
Hannu Harju
Antti Majander
Pekka Tarkka
Leena Majander
Liisa Riekki
Auli Viikari
Anna-Liisa Haavikko
Miia Gustafsson

Finlandia-palkinnon jakotilaisuus, Vanha ylioppilastalo, Helsinki

No comments: