Wednesday, November 14

Henriikka Tavi
Miia Toivio
Sinikka Vuola
Vesa Haapala
Sanna Karlström
Saila Susiluoto
Eino Santanen
Aki Salmela
Kati Neuvonen
Otto Sallinen
Tiina Krohn
Hannu Harju
Antti Majander
Tarja Virolainen
Timo Harakka
Juha-Pekka Raeste
Hannu Marttila
Jukka Petäjä
Janna Kantola
Riitta Vaismaa
Saska Snellman
Jarmo Papinniemi
Lasse Rantanen
Anja Erämaja
Leena Sharma
Markku Niskanen
Christian Westerback
Hannes Markkula
Seppo Ahti
Ferdinand Garoff
Marketta Mattila
Touko Siltala
Jarkko Tontti
Olli Heikkonen

Sanomatalo, Helsinki

No comments: