Tuesday, November 13

Jarmo Papinniemi
Leevi Lehto
Jarkko Tuusvuori
Jaakko Heinimäki
Tarja Soiniola
Niko Aula
Timo Ernamo
J. K. Ihalainen
Matti Rinne
Tuula Isoniemi
Lidia Iranto
Juha Virkkunen
Anita Konkka
Mika Tiirinen

Eino Leinon Seura, Päivälehden museo, Helsinki

No comments: