Thursday, October 25

Sirpa Kyyrönen
Kati Neuvonen
Henriikka Tavi
Mikael Brygger
Tommi Parkko
Miia Toivio
Sanna Karlström
Saila Susiluoto
Tarja Virolainen
Risto Oikarinen
Aki Salmela
Jarkko S. Tuusvuori
Tarja Roinila
Niklas Herlin
Jan Erola
Marianna Kurtto
Aini Tolonen
Marja-Liisa Laine

Vanha ylioppilastalo, Helsinki

No comments: