Friday, October 5

Katri Wanner
Vexi Salmi
J. K. Ihalainen

Kaupungintalo, Turku
Pauliina ja Elina Haasjoki, Uusi Apteekki, TurkuSirpa Kyyrönen
Mikael Brygger
Miia Toivio
Henriikka Tavi
Ville-Juhani Sutinen
Ville Hytönen
Mikko Myllylahti
Vilja-Tuulia Huotarinen
Hannu Helin
Lauri Levola
Marianna Kurtto
Pauliina Haasjoki
Elina Haasjoki
Timo Salo
Juha Kulmala
Tapani Kinnunen
Timo Hännikäinen
Riku Korhonen
Juhani Tikkanen
Mikko Aarne
Tarja Virolainen
Elina Siltanen
Reetta Niemelä
Tommi Parkko
Katariina Vuorinen
Outi Mäkinen
Jonimatti Joutsijärvi
Liisa Laukkarinen
Inka Nousiainen
Matti Rinne
Tuula Isoniemi
Otto Sallinen
Einari Aaltonen
Jukka Mallinen

Uusi Apteekki, Turku

No comments: