Saturday, October 6

Iida Ojanperä
Juuso Janhunen
Jonimatti Joutsijärvi
Kaija Joutsijärvi
Kari Levola
Juhani Tikkanen
Henriikka Tavi
Sirpa Kyyrönen
Elina Isotupa
Jermu Koskinen
Mikko Myllylahti
J. K. Ihalainen
Reetta Niemelä
Henry Lehtonen
Katri Niinikoski
Tommi Parkko
Kari Aronpuro
Liisa Laukkarinen
Elina Koskelin
Seppo Lahtinen
Sanna Tulonen
Tommy Tabermann
Timo Ernamo
Inka Nousiainen
Katariina Vuorinen
Mikael Brygger
Tarja Virolainen
Matti Rinne
Tuula Isoniemi
Otto Sallinen
Tuomo Karhu
Jani Saxell
Mikko Aarne
Joni Pyysalo
Jukka Itkonen
Virpi Hämeen-Anttila
Markku Into
Tapani Kinnunen
Tapio Koivukari
Olli Heikkonen
Timo Lappalainen
Antti Nylén
Katri Wanner
Ville Hytönen
Jarkko Tontti
Esa Hirvonen
Pauliina Haasjoki
Niina Niemi
Tuomas Kilpi
Lauri Otonkoski
Vilja-Tuulia Huotarinen
Jouni Tossavainen
Tomi Kontio
Jussi Wahlgren
Matti Saurama
Hannu Paloviita

Turun kirjamessut

No comments: